Publicat el Deixa un comentari

El projecte d’Agroparc Penedès vulnera els objectius ambientals i el principi de desenvolupament sostenible

El col·lectiu Bosc Verd i Naturalistes de Gelida, entitats agrupades sota la Plataforma Stop Agroparc, exigeixen l’aturada de l’avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM a Can Joncoses que ha de fer possible la implantació del projecte Agroparc d’Ametller Origen a Gelida. Les entitats demanen que s’aturi la modificació del POUM fins que s’hagin resolt les al·legacions i es revaluï la viabilitat del projecte de l’Agroparc.

A través d’un redactat fet pel Fons de Defensa Ambiental, les entitats denuncien que la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal en l’àmbit del Pla parcial urbanístic de Can Joncoses i finques confrontants per a la implantació del projecte és totalment contradictòria amb el principi de desenvolupament sostenible i el principi de no regressió ambiental perquè beneficia interessos privats en detriment de l’interès públic.

El text critica que la superfície de les hectàrees d’hivernacles projectada no està correctament dimensionada pel consum d’aigua i no ve justificada per requeriments de producció, ni de circularitat. Tan sols es justifica per una adaptació a mida del requeriment del POUM de limitar aquestes instal·lacions a un 5% per parcel·la.

Les modificacions en qüestió contradiuen frontalment els criteris de planejament assenyalats a la Memòria del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), com ara els de protegir els espais naturals, agraris, forestals i no urbanitzables i el patrimoni cultural com un valor social i un actiu econòmic del territori, moderar el consum del sòl o afavorir la cohesió social del territori evitant la segregació espacial de les àrees urbanes. D’aquesta manera, es contradiuen els objectius ambientals assenyalats pel planejament proposat i el principi de desenvolupament sostenible.

A més, el projecte força la inserció en sòl agrícola de diverses activitats industrials, naus soterrades incloses, mentre que la ubicació dels hivernacles tecnificats, així com de les plaques solars fotovoltaiques, es pretenen construir en sòl de protecció especial.

Important consum d’aigua

El text alerta que el projecte comporta un important consum d’aigua quan està previst executar-se en un indret que no és ric en aigües subterrànies, on el clima és sec i sotmesa a un important estrès hídric que explica per què a la zona s’hi realitza agricultura de secà. Per això, alternatives de conreu com les que proposa l’Agroparc (horta, fruiters) requereixen d’un important consum de recursos hídrics en forma de reg de suport. Tot i així, al document no hi ha cap quantificació del consum estimat d’aigua per a l’activitat industrial i agrícola.

Segons es desprèn del text elaborat per l’FDA, “que la Declaració d’Impacte Ambiental no hagi tingut en compte aquests extrems és una prova més de la seva inconsistència i insuficiència, no fa un desenvolupament previsible del pla, i no es tenen en compte els possibles impactes ambientals reals en relació a l’ús d’aquest recurs”. Segons afirma, la declaració també tracta “de manera realment insuficient” la gestió dels residus que generarà l’equipament.

Per altra banda, el projecte suposarà una destrucció d’hàbitats naturals que provocarà una reducció important d’espècies. Per tot plegat, les entitats creuen que el Document Inicial Estratègic és “completament insuficient i deficient”, ja que “omet de manera conscient certs potencials impactes ambientals que s’haurien de tenir en compte com són la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, l’impacte paisatgístic que tindrà el projecte, així com sobre la fauna i la flora de l’àmbit”.

Per tot plegat, reclamen que es realitzi un estudi d’alternatives acurat i real com a condició essencial per considerar adequada l’avaluació ambiental del pla, ja que segons alerten les mancances de l’estudi presentat “poden comportar la nul·litat de la seva aprovació”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *