Transparència

Ingressos i despeses de l’any 2018:

  • Ingressos: 19.375 euros
  • (12.000 euros de subvenció de l’Ajuntament de Barcelona)
  • Despeses: 18.670 euros

Protocol de cobraments:

  • Visites: 60 euros/hora
  • Procediments administratius: 80 euros/hora
  • Procediments judicials: 80 euros/hora
  • Abonaments: els abonats poden fer consultes gratuïtes i gaudir d’una reducció del 50% en la resta d’actuacions. El preu de l’abonament és de 150 euros l’any, per a col·lectius, i de 80 euros l’any, per a individus.