Transparència

Ingressos i despeses de l'any 2022:

 • Ingressos: 83.572,81 euros
 • Despeses: 53.685,83 euros

Memòria FDA 2022


Ingressos i despeses de l'any 2021:

 • Ingressos: 18.854,26 euros
 • Despeses: 21.567,55 euros

Ingressos i despeses de l'any 2020:

 • Ingressos: 24.091,69 euros
 • Despeses: 25.261,74 euros

Ingressos i despeses de l'any 2019:

 • Ingressos: 19.280,78 euros
 • Despeses: 16.541,51 euros

Ingressos i despeses de l'any 2018:

 • Ingressos: 19.375 euros
 • Despeses: 18.670 euros


Protocol de cobraments:

 • Visites: 60 euros/hora
 • Procediments administratius i judicials: es valorarà cada cas.
 • Descarregar document.

Protocol d'abonaments: