Transparència

Ingressos i despeses de l’any 2019:

  • Ingressos: 19.280,78 euros

  • Despeses: 16.541,51 euros


Ingressos i despeses de l’any 2018:

  • Ingressos: 19.375 euros 
  • Despeses: 18.670 euros

Protocol de cobraments:

  • Visites: 60 euros/hora
  • Procediments administratius i judicials: es valorarà cada cas.

Abonaments:

Si es necessita un assessorament continuat en el temps sobre temes jurídics concrets, oferim un sistema d’abonaments anuals que permeten tenir uns avantatges econòmics pels nostres serveis. Els abonats poden fer consultes gratuïtes i gaudir d’una reducció del 50% en la resta d’actuacions. El preu de l’abonament és de 150 euros l’any, per a col·lectius, i de 80 euros l’any, per a particulars.