Banys i usos lúdics

UNIÓ EUROPEA

  • Directiva 2006/7/CE, del 15 de febrer del 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CEE. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Reial Decret 817/2015, de l’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1341/2007, de l’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. Enllaç BOE.

  • Reial Decret 927/1988, del 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica en desplegament dels títols II i III de la Llei 29/1985 d’Aigües. Enllaç BOE.