Què fem


El Fons de Defensa Ambiental (FDA) és una associació sense ànim de lucre en funcionament des del setembre de 2004 i inscrita en el Registre del Departament de Justícia el 17 de gener de 2005.

La finalitat del FDA consisteix en l’assessorament jurídic ambiental sense ànim de lucre i independent.

Sense ànim de lucre per la seva vocació de servei per a la protecció del medi ambient. I independent per garantir la seva imparcialitat i objectivitat.

De fet, aquesta concepció de Fons de protecció jurídica ambiental ja existeix a altres països com, per exemple, en el món anglosaxó on està profundament consolidat.

Objectius

 • Assegurar, de forma efectiva i real, la protecció jurídica del medi ambient.
 • Fomentar la participació davant de l’administració i l’accés a la justícia per a la protecció del medi ambient, en especial, per part de les persones i dels grups amb més dificultats.
 • Garantir la independència del FDA per tal de poder actuar amb imparcialitat i objectivitat.
 • Prestar serveis d’assessorament jurídic adreçats a la protecció del medi ambient.
 • Organitzar i promoure actes, programes, estudis, campanyes i informació i altres accions que contribueixin a l’ús efectiu dels instruments jurídics de protecció del medi ambient.

Visió

 • Ser un centre de referència i un dels principals motors per a la utilització de la protecció jurídica del medi ambient tant en el vessant social com institucional.
 • Ser un referent a nivell català, espanyol i europeu en l’aplicació efectiva del Dret ambiental tant en el vessant judicial com en el camp dels estudis, la formació i l’assessorament.

Serveis

 • Assessorament jurídic.
 • Assistència jurídica davant de l’administració i dels jutjats i tribunals.
 • Redacció de normativa ambiental (convenis internacionals, lleis, reglaments i ordenances).
 • Redacció d’acords i contractes entre particulars i entre particulars i l’Administració.
 • Elaboració d’informes i estudis.
 • Publicacions.
 • Organització de cursos ad hoc per entitats i administracions.

Protocols

Protocol de cobraments:

 • Visites: 60 euros/hora
 • Procediments administratius i judicials: es valorarà cada cas.
 • Descarregar document.

Protocol d’abonaments:

Destinataris

 • Entitats ambientalistes, ecologistes, conservacionistes i animalistes.
 • Entitats socials sense ànim de lucre quan actuen per la protecció del medi ambient.
 • Ciutadans quan actuen per a la protecció del medi ambient.
 • Universitats per estudis de protecció ambiental.
 • Administracions per actuacions de protecció ambiental.

Jornades formatives

El Fons de Defensa Ambiental organitza des de l’any 2018 les Jornades formatives per a la defensa jurídica del medi ambient, juntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB, i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació podeu consultar els programes de les diferents edicions:

Guia sobre participació pública en medi ambient

El Fons de Defensa Ambiental publica la Guia sobre participació pública en medi ambient com a part del programa “Els Drets Humans com a eines per a l’acció climàtica i per la justícia ambiental”, dut a terme per l’Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC, amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Aquesta guia ha estat elaborada amb el suport de la Clínica jurídica ambiental del programa dret al Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’IDHC i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, l’ACCD i la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar i descarregar-vos la guia aquí.