Què fem


El Fons de Defensa Ambiental (FDA) és una associació sense ànim de lucre en funcionament des del setembre de 2004 i inscrita en el Registre del Departament de Justícia el 17 de gener de 2005.

La finalitat del FDA consisteix en l’assessorament jurídic ambiental sense ànim de lucre i independent.

Sense ànim de lucre per la seva vocació de servei per a la protecció del medi ambient. I independent per garantir la seva imparcialitat i objectivitat.

De fet, aquesta concepció de Fons de protecció jurídica ambiental ja existeix a altres països com, per exemple, en el món anglosaxó on està profundament consolidat.

Objectius

 • Assegurar, de forma efectiva i real, la protecció jurídica del medi ambient.
 • Fomentar la participació davant de l’administració i l’accés a la justícia per a la protecció del medi ambient, en especial, per part de les persones i dels grups amb més dificultats.
 • Garantir la independència del FDA per tal de poder actuar amb imparcialitat i objectivitat.
 • Prestar serveis d’assessorament jurídic adreçats a la protecció del medi ambient.
 • Organitzar i promoure actes, programes, estudis, campanyes i informació i altres accions que contribueixin a l’ús efectiu dels instruments jurídics de protecció del medi ambient.

Visió

 • Ser un centre de referència i un dels principals motors per a la utilització de la protecció jurídica del medi ambient tant en el vessant social com institucional.
 • Ser un referent a nivell català, espanyol i europeu en l’aplicació efectiva del Dret ambiental tant en el vessant judicial com en el camp dels estudis, la formació i l’assessorament.

Serveis

 • Assessorament jurídic.
 • Assistència jurídica  davant de l’administració i dels jutjats i tribunals.
 • Redacció de normativa ambiental (convenis internacionals, lleis, reglaments i ordenances).
 • Redacció d’acords i contractes entre particulars i entre particulars i l’Administració.
 • Elaboració d’informes i estudis.
 • Publicacions.
 • Organització de cursos ad hoc per entitats i administracions.

Destinataris

 • Entitats ambientalistes, ecologistes, conservacionistes i animalistes.
 • Entitats socials sense ànim de lucre quan actuen per la protecció del medi ambient.
 • Ciutadans quan actuen per a la protecció del medi ambient.
 • Universitats per estudis de protecció ambiental.
 • Administracions per actuacions de protecció ambiental.

Jornades formatives

El Fons de Defensa Ambiental organitza des de l’any 2018 les Jornades formatives per a la defensa jurídica del medi ambient, juntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB, i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació podeu consultar els programes de les diferents edicions: