Plans i programes

CATALANA

  • Reial Decret 209/2018, del 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, del 16 d’abril). Enllaç DOGC.
  • Reial Decret 210/2018, del 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d’abril). Enllaç DOGC.
  • Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Enllaç DOGC.