Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al pla especial per a habilitar un Bike Park a Ripoll

El Fons de Defensa Ambiental assegura que el projecte tindrà “un impacte i unes afectacions directes i serveres sobre el medi ambient”

Les al·legacions, presentades per DEPANA, demanen que es desestimi el projecte

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un document d’al·legacions contra el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament d’un Bike Park al Puig de la Devesa de Ripoll perquè tindrà “un impacte i unes afectacions directes i serveres sobre el medi ambient”. El plec d’al·legacions, presentat per DEPANA, afirma que el projecte és totalment contradictori amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i alerta que la superfície del pla, de 145 hectàrees, respon a un model d’ús irracional del territori. Aquest model implica una elevada ocupació del sòl i incrementa la dispersió dels equipaments sobre un territori especialment sensible pels valors ambientals i paisatgístics concurrents.

D’altra banda, tot i que la promotora pretén justificar l’actuació per “interès públic”, el document de l’FDA exposa que no es pot justificar l’activitat com d’interès públic perquè aquesta activitat no reforça la cohesió i el teixit social de la comarca, ja que és una iniciativa privada on l’accés a les instal·lacions del parc seran de pagament. Per contra, s’eludiexen tota mena de responsabilitats mediambientals i es vulnera el principi ambiental de “qui contamina paga”.

A més, s’afirma que 855 visitants diaris és totalment incompatible amb la preservació del territori i el seu paisatge. En aquest sentit, manifesta que no es podrà garantir en plenitud la protecció del medi rural i del medi natural tenint en compte les previsions de creixement de la infraestructura. “És inqüestionable que l’aglomeració de persones en un paratge natural té un impacte negatiu sobre el medi ambient, on alguns comportaments humans, sigui per desconeixement o per incivisme, perjudiquen la convivència local i veïna, així com també el medi ambient”, argumenta, alhora que critica que el Ripollès segueix generant dependència del monocultiu turístic.

Per altra banda, sosté que el pla és totalment contradictori amb els criteris i objectius de la planificació territorial establerts pel Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG) i amb les directrius per al planejament urbanístic establertes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll.

En aquest sentit, el document alerta que “el desenvolupament d’aquest pla i l’execució del projecte tècnic suposaria un perjudici d’impossible o difícil reparació al medi ambient ja que es produiria un deteriorament dels hàbitats naturals i erosió dels sòls que comportaria, amb tota seguretat, la desaparició de determines espècies, amb una clara incidència sobre la seva existència en aquest àmbit”. A més, critica que el terreny es veruà clarament afectat tant durant la construcció com durant l’activitat.

Per tot plegat, es demana una revisió i rectificació de la documentació aportada per la promotora, que se sotmeti el pla a una avaluació ambiental estratègica i que s’elabori un estudi d’alternatives que consideri altres emplaçaments per al desenvolupament d’un Bike Park.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *