Requisits ecològics de productes

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament UE 2016/2281 de la Comissió, de 30 de novembre de 2016, que aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la que s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia, pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als productes d’escalfament d’aire, els productes de refrigeració, les refrigeradores de processos d’alta temperatura i els ventiladors. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 2015/1095 de la Comissió, de 5 de maig de 2015, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a armaris de conservació refrigerats professionals, armaris abatidores de temperatura, unitats de condensació i refrigeradors de processos. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 2015/1189 de la Comissió, de 28 d’abril de 2015, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 2015/1188 de la Comissió, de 28 d’abril de 2015, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció local. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 2015/1185 de la Comissió, de 24 d’abril de 2015, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció local de combustible sòlid. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 1253/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell referent als requisits de disseny ecològic aplicables a les unitats de ventilació. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte als transformadors de potència petits, mitjans i grans. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 66/2014 de la Comissió, de 14 de gener de 2014, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als forns, les plaques de cuina i les campanes extractores d’ús domèstic. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 814/2013 de la Comissió, de 2 d’agost de 2013, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a escalfadors d’aigua i dipòsits d’aigua calenta. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 813/2013 de la Comissió, de 2 d’agost de 2013, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció i als calefactors combinats. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 666/2013 de la Comissió, de 8 de juliol de 2013, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a aspiradors. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 617/2013 de la Comissió, de 26 de juny de 2013, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als ordinadors i servidors informàtics. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 1194/2012 de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables a les làmpades direccionals, a les làmpades LED i als seus equips. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 932/2012 de la Comissió, de 3 d’octubre de 2012, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables a les assecadores de tambor domèstiques. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 547/2012 de la Comissió, de 25 de juny de 2012, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a les bombes hidràuliques. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 206/2012 de la Comissió, de 6 de març de 2012, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als condicionadors d’aire i als ventiladors. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 327/2011 de la Comissió, de 30 de març de 2011, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per als ventiladors de motor amb una potència elèctrica d’entrada compresa entre 125 W i 500 kW. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 1016/2010 de la Comissió, de 10 de novembre de 2010, pel que es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als rentaplats domèstics. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 1015/2010 de la Comissió, de 10 de novembre de 2010, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables a les rentadores domèstiques. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 643/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de refrigeració domèstics. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 642/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel qual es desenvolupa la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables a les televisions. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 641/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel qual es desenvolupa la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als circuladors sense premsaestopes independents i als circuladors sense premsaestopes integrades a productes. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 640/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per als motors elèctrics. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 278/2009 de la Comissió, de 6 d’abril de 2009, pel qual es desenvolupa la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables a l’eficiència mitjana en actiu de les fonts d’alimentació externes i al seu consum d’energia elèctrica durant el funcionament en buit. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a làmpades fluorescents sense estabilitzadors integrats, per a làmpades de descàrrega d’alta intensitat i per a estabilitzadors i lluminàries que puguin funcionar amb les esmentades làmpades, i es deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 244/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a làmpades d’ús domèstic no direccionals. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 107/2009 de la Comissió de 4 de febrer de 2009, pel qual es desenvolupa la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables als descodificadors simples. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 1275/2008 de la Comissió, de 17 de desembre de 2008, pel qual es desenvolupa la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables al consum d’energia elèctrica en les modes «preparat» i «desactivat» dels equips elèctrics i electrònics domèstics i d’oficina. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia. Enllaç BOE.