Publicat el Deixa un comentari

Desmantellar els aparcaments de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat

En relació al projecte de renaturalització de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat, el Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un text en què denuncia “la contradicció patent, flagrant i clamorosa” de la zona d’aparcament d’aquest espai. “Que no es desmantelli significa que l’autoritat té plena consciència que s’actua al marge de la llei“, manifesta. Ara DEPANA ha demanat que tots els espais ocupats se sotmetin a avaluació ambiental, tant l’aparcament de taxis i el de visitants de l’espai i autobusos com el de l’aparcament VIP.
Continua la lectura de Desmantellar els aparcaments de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat

Publicat el Deixa un comentari

El projecte d’Agroparc Penedès vulnera els objectius ambientals i el principi de desenvolupament sostenible

El col·lectiu Bosc Verd i Naturalistes de Gelida, entitats agrupades sota la Plataforma Stop Agroparc, exigeixen l’aturada de l’avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM a Can Joncoses que ha de fer possible la implantació del projecte Agroparc d’Ametller Origen a Gelida. Les entitats demanen que s’aturi la modificació del POUM fins que s’hagin resolt les al·legacions i es revaluï la viabilitat del projecte de l’Agroparc. Continua la lectura de El projecte d’Agroparc Penedès vulnera els objectius ambientals i el principi de desenvolupament sostenible

Publicat el Deixa un comentari

Recurs contenciós administratiu contra el projecte de Centre d’Acollida d’Animals de Companyia a Montcada i Reixac

El Fons de Defensa Ambiental ha elaborat un recurs contenciós administratiu perquè el pla urbanístic de l’equipament es declari nul

Alerta que el projecte amenaça els valors ambientals, territorials i urbanístics del Parc Natural de Collserola 

Continua la lectura de Recurs contenciós administratiu contra el projecte de Centre d’Acollida d’Animals de Companyia a Montcada i Reixac

Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al projecte d’accessos ferroviaris al Port de Barcelona

El Fons de Defensa Ambiental representarà DEPANA per a dur les actuacions a la Fiscalia europea si no es paralitza el procediment de licitació i es prossegueix amb l’execució de les obres

L’FDA ha elaborat un plec d’al·legacions on es posa de manifest que les obres de l’estació Nou Llobregat posen en risc els espais protegits del Delta Continua la lectura de Al·legacions al projecte d’accessos ferroviaris al Port de Barcelona

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2021

Del 8 de novembre a l’1 de desembre de 2021, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Programa de les jornades i presentacions:

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2018

Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 3)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 5)
   • L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal.
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits.
   • Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc 7) (Doc 8)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 9)
   • Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 10 )

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2019

Del 18 de novembre al 9 de desembre del 2019, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública (Doc 1) (Doc 2)
   • L’accés a la informació ambiental (Doc 3)
   • La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient (Doc 5)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal (Doc 6) (Doc 7) (Doc 8)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits (Doc 9)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental (Doc 10)

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2020

Del 2 al 23 de novembre del 2020, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La ciutadania i la protecció del dret al medi ambient en el marc constitucional i autonòmic. (Doc 3) (Doc 4)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 5)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6) (Doc 7)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 8) (Doc 9)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 10)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 11)Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un paquet d’al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona per tal que siguin incloses a l’avaluació ambiental. Unes al·legacions, que posen en evidència que el projecte és insostenible ambientalment, han estat presentades per DEPANA a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Continua la lectura de Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona