Publicat el Deixa un comentari

Les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient tindran lloc del 2 al 30 de novembre

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) organitza per cinquè any consecutiu les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient. El conjunt de ponències tindran lloc del 2 al 30 de novembre de manera presencial a la seu de DEPANA (C/ Sant Salvador, 97, de Barcelona), tot i que també es podran seguir en línia en casos justificats.

Continua la lectura de Les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient tindran lloc del 2 al 30 de novembre

Publicat el Deixa un comentari

L’administració no revela quants expedients sancionadors s’han incoat contra l’electrocució d’ocells

La sol·licitud d’informació ambiental elaborada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA) i presentada per DEPANA a finals de l’any passat per conèixer quants expedients sancionadors s’han iniciat en matèria d’electrocució ocells en línies elèctriques continua sense resposta. La informació va ser remesa el desembre de l’any passat a la Direcció de Polítiques ambientals i medi natural i a la Direcció General d’Energia, qui no s’ha pronunciat al respecte. Continua la lectura de L’administració no revela quants expedients sancionadors s’han incoat contra l’electrocució d’ocells

Publicat el Deixa un comentari

Desmantellar els aparcaments de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat

En relació al projecte de renaturalització de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat, el Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un text en què denuncia “la contradicció patent, flagrant i clamorosa” de la zona d’aparcament d’aquest espai. “Que no es desmantelli significa que l’autoritat té plena consciència que s’actua al marge de la llei“, manifesta. Ara DEPANA ha demanat que tots els espais ocupats se sotmetin a avaluació ambiental, tant l’aparcament de taxis i el de visitants de l’espai i autobusos com el de l’aparcament VIP.
Continua la lectura de Desmantellar els aparcaments de la zona de Can Sabadell del Delta del Llobregat

Publicat el Deixa un comentari

El projecte d’Agroparc Penedès vulnera els objectius ambientals i el principi de desenvolupament sostenible

El col·lectiu Bosc Verd i Naturalistes de Gelida, entitats agrupades sota la Plataforma Stop Agroparc, exigeixen l’aturada de l’avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM a Can Joncoses que ha de fer possible la implantació del projecte Agroparc d’Ametller Origen a Gelida. Les entitats demanen que s’aturi la modificació del POUM fins que s’hagin resolt les al·legacions i es revaluï la viabilitat del projecte de l’Agroparc. Continua la lectura de El projecte d’Agroparc Penedès vulnera els objectius ambientals i el principi de desenvolupament sostenible

Publicat el Deixa un comentari

Recurs contenciós administratiu contra el projecte de Centre d’Acollida d’Animals de Companyia a Montcada i Reixac

El Fons de Defensa Ambiental ha elaborat un recurs contenciós administratiu perquè el pla urbanístic de l’equipament es declari nul

Alerta que el projecte amenaça els valors ambientals, territorials i urbanístics del Parc Natural de Collserola 

Continua la lectura de Recurs contenciós administratiu contra el projecte de Centre d’Acollida d’Animals de Companyia a Montcada i Reixac

Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al projecte d’accessos ferroviaris al Port de Barcelona

El Fons de Defensa Ambiental representarà DEPANA per a dur les actuacions a la Fiscalia europea si no es paralitza el procediment de licitació i es prossegueix amb l’execució de les obres

L’FDA ha elaborat un plec d’al·legacions on es posa de manifest que les obres de l’estació Nou Llobregat posen en risc els espais protegits del Delta Continua la lectura de Al·legacions al projecte d’accessos ferroviaris al Port de Barcelona

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2021

Del 8 de novembre a l’1 de desembre de 2021, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Programa de les jornades i presentacions:

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2018

Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 3)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 5)
   • L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal.
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits.
   • Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc 7) (Doc 8)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 9)
   • Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 10 )

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2019

Del 18 de novembre al 9 de desembre del 2019, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública (Doc 1) (Doc 2)
   • L’accés a la informació ambiental (Doc 3)
   • La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient (Doc 5)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal (Doc 6) (Doc 7) (Doc 8)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits (Doc 9)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental (Doc 10)