Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un paquet d’al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona per tal que siguin incloses a l’avaluació ambiental. Unes al·legacions, que posen en evidència que el projecte és insostenible ambientalment, han estat presentades per DEPANA a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Continua la lectura de Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona

Publicat el Deixa un comentari

Recurs contra la construcció de l’Eixample Prat Sud

El Fons de Defensa Natural va elaborar el 17 de març un recurs d’alçada que DEPANA va presentar a la Generalitat per suspendre de manera cautelar les obres de construcció de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat.

El 30 d’abril, la Generalitat de Catalunya va declarar inadmissible el recurs d’alçada i la petició de suspensió de les obres. Per això, a FDA vam preparar un recurs contenciós administratiu per a presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Continua la lectura de Recurs contra la construcció de l’Eixample Prat Sud

Publicat el Deixa un comentari

Recurs per a la suspensió cautelar de la urbanització de l’Eixample Prat Sud del delta del Llobregat

El Fons de Defensa Natural ha preparat un recurs d’alçada que l’entitat DEPANA ha presentat a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè suspengui cautelarment qualsevol pla urbanístic a la zona PAU 2 de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat, al delta del Llobregat. La intenció de l’entitat és aconseguir que s’aturin les obres de reparcel·lació del barri residencial projectat fa més d’una dècada per la Generalitat i l’Ajuntament del Prat, com a mínim mentre s’estudia la importància de la zona per al conjunt dels ecosistemes del delta del Llobregat i s’aprova el Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat. Continua la lectura de Recurs per a la suspensió cautelar de la urbanització de l’Eixample Prat Sud del delta del Llobregat