Acústica

ESTATAL

 • Llei 40/2010, del 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. Enllaç BOE.
 • Llei 37/2003, del 17 de novembre, del soroll. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1494/2011, del 24 d’octubre, pel qual es regula el fons de carboni per a una economia sostenible. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1367/2007, del 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, del 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1513/2005, del 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, del 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1257/2003, del 3 d’octubre, pel qual es regulen els procediments per a la introducció de restriccions operatives relacionades amb el soroll en aeroports. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 212/2002, del 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1422/1992, del 27 de novembre, sobre limitació de l’ús d’avions de reacció subsònics civils. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1256/1990, de l’11 d’octubre, sobre limitació d’emissions sonores dels avions de reacció subsònics civils. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Enllaç DOGC.
 • Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Enllaç DOGC.
 • Decret 245/2005, del 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. Enllaç DOGC.