Aqüicultura

ESTATAL

  • Reial Decret 817/2015, de l’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 345/1993, del 5 de març, pel qual s’estableixen les normes de qualitat de les aigües i de la producció de mol·luscos i altres invertebrats marins vius. Enllaç BOE.

  • Ordre del 24 de gener de 1974 per la qual es dicten normes d’ordenació zootecnicosanitària de centres de piscicultura (piscifactories) instal·lades en aigües continentals. Enllaç BOE.