Publicat el Deixa un comentari

Reptes de les energies renovables: equilibri entre agilitat procedimental i protecció ambiental

Actualment vivim una creixent atenció cap a la promoció d’energies renovables com a mitjà per a aconseguir l’autoconsum energètic, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fomentar la transició cap a una economia més sostenible. En concret al nostre país, aquest enfocament es reflexa en els compromisos adquirits a diversos convenis internacionals i al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030. Continua la lectura de Reptes de les energies renovables: equilibri entre agilitat procedimental i protecció ambiental

Publicat el Deixa un comentari

Aprovat el Reglament de Restauració de la Natura, una fita important en el camí cap a la protecció de la biodiversitat

El 12 de juliol de 2023, el Parlament Europeu va donar llum verd al Reglament de Restauració de la Natura, una nova fita que serà d’especial importància en el camí cap a una protecció efectiva de la biodiversitat i la restauració dels ecosistemes. No obstant això, no es pot obviar la campanya bruta dirigida contra la norma, en especial per part dels partits conservadors i d’extrema dreta europeus[1]. De fet, organitzacions ecologistes han acusat el Partit Popular Europeu de seguir una estratègia de desinformació mitjançant notícies falses amb l’únic objectiu de millorar els resultats que dibuixen les enquestes electorals de cara a les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran l’any que ve. Continua la lectura de Aprovat el Reglament de Restauració de la Natura, una fita important en el camí cap a la protecció de la biodiversitat

Publicat el 1 comentari

Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem

El passat 9 de febrer de 2022, el Tribunal Suprem va dictar la Sentència 160/2022, en la qual confirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia núm. 269/2002, de 17 de febrer, respecte la consideració que el Parc eòlic Sasdónigas Fase I i el Parc eòlic Sasdónigas Fase II no són dos parcs independents sinó un de sol ampliat. En aquest article passem a exposar els elements més rellevants d’aquest pronunciament.

En la sentència del TSJ de Galícia es declarava la nul·litat de la resolució de la Direcció General d’Energia i Mines que feia públic l’acord del Consell de la Junta de Galícia pel qual s’aprova definitivament el projecte del parc eòlic Sasdónigas Fase II. Entre d’altres, el Tribunal va apreciar greus irregularitats en l’avaluació de l’impacte ambiental realitzat:

Continua la lectura de Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem

Publicat el Deixa un comentari

El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

El passat 5 de gener del 2022 va entrar en vigor la Llei 17/2021, de 15 de desembre , que regula el nou règim jurídic dels animals per adaptar-lo a les sensibilitats socials actuals, considerant els animals com a éssers dotats de sensibilitat enfront la legislació anterior que els considerava com a “coses”, amb la condició de béns mobles. En aquest sentit, la nova legislació introdueix modificacions al Codi Civil (CC), a la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) i a la Llei Hipotecària (LH).

Continua la lectura de El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

Publicat el Deixa un comentari

Comentari de la Sentència número 1084/2021, de data 22 de juliol de 2021, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem en matèria de planejament urbanístic i avaluació ambiental estratègica.

El passat mes de juliol de 2021, la sala del Contenciós del Tribunal Suprem va dictar resolució per la qual es desestima un recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Chiclana de la Frontera i per la Junta d’Andalusia en contra d’una sentència dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, estimatòria del procediment ordinari núm. 87/2017, interposat contra l’ordre de 28 de novembre de 2016 de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d’Andalusia, per la que es resol l’aprovació definitiva parcial de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística de Chiclana de la Frontera i contra l’ordre de 22 de desembre de 2016, les quals es declaren nul·les de ple dret.

Continua la lectura de Comentari de la Sentència número 1084/2021, de data 22 de juliol de 2021, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem en matèria de planejament urbanístic i avaluació ambiental estratègica.

Publicat el Deixa un comentari

YALE UNIVERSITY PRESS publica, en data 28 de setembre de 2021, el llibre titulat “Prosperity in the Fossil-Free Economy” de la Professora ​Melissa K. Scanlan

Un llibre sobre el paper de les cooperatives en la protecció ambiental i, en especial, en la transició ecològica vers una economia descarbonitzada.

Des del Fons de Defensa Ambiental recomanem aquest llibre en el que l’autora, basant-se en la seva àmplia experiència creant i dirigint empreses socials i en les seves entrevistes amb líders de la sostenibilitat, proporciona un pla per crear models de negoci corporatius alternatius que mitiguin el canvi climàtic, paguin salaris vius i actuïn com a membres de la comunitat responsables, inclòs el Certificat B Corps i beneficiar les corporacions.

Continua la lectura de YALE UNIVERSITY PRESS publica, en data 28 de setembre de 2021, el llibre titulat “Prosperity in the Fossil-Free Economy” de la Professora ​Melissa K. Scanlan

Publicat el Deixa un comentari

Comentari de tres Sentències de la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Manca de competència en els PDU aprovats pel DTS de la Generalitat de Catalunya en detriment de les competències de l’AMB

Es tracta de tres sentències en recursos contenciosos administratius ordinaris; nº 270/2017, nº 271/2017 i nº 59/2016. Les diferents parts actores, que són en els dos primers recursos grups municipals (GM) i 18 persones com a actors individuals en el tercer, demanden al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) i apareixen també com a parts codemandades els respectius Ajuntaments involucrats en els respectius Plans Directors Urbanístics (PDU).

Continua la lectura de Comentari de tres Sentències de la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Manca de competència en els PDU aprovats pel DTS de la Generalitat de Catalunya en detriment de les competències de l’AMB

Publicat el Deixa un comentari

Crisi climàtica: primer litigi climàtic a l’Estat espanyol

No tot són males notícies les que estan tenint lloc aquest calamitós 2020. Aquest mes de setembre, arrancaven les editorials explicant que s’ha iniciat a Espanya, per primer cop, un litigi climàtic entorn de les emissions de gasos perjudicials que es registren en aquest país. Navegant per la premsa internacional, hom pot adonar-se que estan a l’alça els casos presentats davant la justícia relacionats amb assumptes ambientals i climàtics, el qual és una gran notícia. Aquí, al Fons de Defensa Ambiental, ja vam publicar fa uns mesos una entrada relacionada amb el “People’s Climate Case”, un litigi europeu que està a l’espera de la resolució definitiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si no l’heu llegit, i us interessa aquest tema, la seva lectura és més que recomanable.

Continua la lectura de Crisi climàtica: primer litigi climàtic a l’Estat espanyol

Publicat el 1 comentari

L’acusació particular com a mecanisme més convenient de tutela penal dels drets ambientals per part d’entitats ecologistes

L’any 1978, la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà (coneguda com la Declaració d’Estocolm) fou el primer text internacional que subratllà la incidència del medi ambient sobre el benestar de les persones i reconegué, per primer cop, els drets relacionats amb el medi ambient. A aquests, però, a diferència dels drets de “primera” i “segona” generació de la Declaració Universal de Drets humans de 1948, se’ls atribueix la característica de ser béns jurídics que excedeixen de la titularitat individual i passen a defensar interessos supraindividuals (classificats en col·lectius i difusos).

Continua la lectura de L’acusació particular com a mecanisme més convenient de tutela penal dels drets ambientals per part d’entitats ecologistes

Publicat el 1 comentari

People’s Climate Case

El People’s Climate Case és un cas recent de litigació climàtica que actualment es troba pendent de resolució definitiva davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Així com en el cas Urgenda vs Països Baixos, es promou per particulars contra normativa en matèria de canvi climàtic, però en aquesta ocasió, i per primera vegada, mitjançant una demanda col·lectiva (de 10 famílies i una associació) de persones directament afectades, i contra els principals actes legislatius de la Unió Europea en la matèria (per tant, no contra un Estat sinó contra les institucions de la UE).

Continua la lectura de People’s Climate Case