Normativa

CATALANA

  • Ordre TES/113/2017, del 8 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç DOGC.