Publicat el Deixa un comentari

Comentaris sobre el Reglament de la Llei de costes

El Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, va aprovar el Reglament General de Costes. La nova Llei de costes de 2013 que va modificar la de 1988 ha canviat substancialment la regulació del litoral, de forma que ha esdevingut més flexible i tolerant amb la seva transformació. La STC de 5 de novembre de 2015 ha anul·lat alguns dels preceptes d’aquesta Llei, tot corregint part dels elements ambientals més desfavorables.

Continua la lectura de Comentaris sobre el Reglament de la Llei de costes