Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2020

Del 2 al 23 de novembre del 2020, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La ciutadania i la protecció del dret al medi ambient en el marc constitucional i autonòmic. (Doc 3) (Doc 4)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 5)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6) (Doc 7)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 8) (Doc 9)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 10)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 11)Publicat el Deixa un comentari

Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha elaborat un paquet d’al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona per tal que siguin incloses a l’avaluació ambiental. Unes al·legacions, que posen en evidència que el projecte és insostenible ambientalment, han estat presentades per DEPANA a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Continua la lectura de Al·legacions al Pla Director Urbanístic de la terminal logística del Port de Barcelona

Publicat el 1 comentari

Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem

El passat 9 de febrer de 2022, el Tribunal Suprem va dictar la Sentència 160/2022, en la qual confirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia núm. 269/2002, de 17 de febrer, respecte la consideració que el Parc eòlic Sasdónigas Fase I i el Parc eòlic Sasdónigas Fase II no són dos parcs independents sinó un de sol ampliat. En aquest article passem a exposar els elements més rellevants d’aquest pronunciament.

En la sentència del TSJ de Galícia es declarava la nul·litat de la resolució de la Direcció General d’Energia i Mines que feia públic l’acord del Consell de la Junta de Galícia pel qual s’aprova definitivament el projecte del parc eòlic Sasdónigas Fase II. Entre d’altres, el Tribunal va apreciar greus irregularitats en l’avaluació de l’impacte ambiental realitzat:

Continua la lectura de Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem

Publicat el Deixa un comentari

El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

El passat 5 de gener del 2022 va entrar en vigor la Llei 17/2021, de 15 de desembre , que regula el nou règim jurídic dels animals per adaptar-lo a les sensibilitats socials actuals, considerant els animals com a éssers dotats de sensibilitat enfront la legislació anterior que els considerava com a “coses”, amb la condició de béns mobles. En aquest sentit, la nova legislació introdueix modificacions al Codi Civil (CC), a la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) i a la Llei Hipotecària (LH).

Continua la lectura de El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

Publicat el Deixa un comentari

Comentari de la Sentència número 1084/2021, de data 22 de juliol de 2021, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem en matèria de planejament urbanístic i avaluació ambiental estratègica.

El passat mes de juliol de 2021, la sala del Contenciós del Tribunal Suprem va dictar resolució per la qual es desestima un recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Chiclana de la Frontera i per la Junta d’Andalusia en contra d’una sentència dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, estimatòria del procediment ordinari núm. 87/2017, interposat contra l’ordre de 28 de novembre de 2016 de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d’Andalusia, per la que es resol l’aprovació definitiva parcial de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística de Chiclana de la Frontera i contra l’ordre de 22 de desembre de 2016, les quals es declaren nul·les de ple dret.

Continua la lectura de Comentari de la Sentència número 1084/2021, de data 22 de juliol de 2021, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem en matèria de planejament urbanístic i avaluació ambiental estratègica.

Publicat el Deixa un comentari

YALE UNIVERSITY PRESS publica, en data 28 de setembre de 2021, el llibre titulat “Prosperity in the Fossil-Free Economy” de la Professora ​Melissa K. Scanlan

Un llibre sobre el paper de les cooperatives en la protecció ambiental i, en especial, en la transició ecològica vers una economia descarbonitzada.

Des del Fons de Defensa Ambiental recomanem aquest llibre en el que l’autora, basant-se en la seva àmplia experiència creant i dirigint empreses socials i en les seves entrevistes amb líders de la sostenibilitat, proporciona un pla per crear models de negoci corporatius alternatius que mitiguin el canvi climàtic, paguin salaris vius i actuïn com a membres de la comunitat responsables, inclòs el Certificat B Corps i beneficiar les corporacions.

Continua la lectura de YALE UNIVERSITY PRESS publica, en data 28 de setembre de 2021, el llibre titulat “Prosperity in the Fossil-Free Economy” de la Professora ​Melissa K. Scanlan

Publicat el Deixa un comentari

Recurs contra la construcció de l’Eixample Prat Sud

El Fons de Defensa Natural va elaborar el 17 de març un recurs d’alçada que DEPANA va presentar a la Generalitat per suspendre de manera cautelar les obres de construcció de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat.

El 30 d’abril, la Generalitat de Catalunya va declarar inadmissible el recurs d’alçada i la petició de suspensió de les obres. Per això, a FDA vam preparar un recurs contenciós administratiu per a presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Continua la lectura de Recurs contra la construcció de l’Eixample Prat Sud

Publicat el Deixa un comentari

Recurs per a la suspensió cautelar de la urbanització de l’Eixample Prat Sud del delta del Llobregat

El Fons de Defensa Natural ha preparat un recurs d’alçada que l’entitat DEPANA ha presentat a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè suspengui cautelarment qualsevol pla urbanístic a la zona PAU 2 de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat, al delta del Llobregat. La intenció de l’entitat és aconseguir que s’aturin les obres de reparcel·lació del barri residencial projectat fa més d’una dècada per la Generalitat i l’Ajuntament del Prat, com a mínim mentre s’estudia la importància de la zona per al conjunt dels ecosistemes del delta del Llobregat i s’aprova el Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat. Continua la lectura de Recurs per a la suspensió cautelar de la urbanització de l’Eixample Prat Sud del delta del Llobregat

Publicat el Deixa un comentari

Comentari de tres Sentències de la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Manca de competència en els PDU aprovats pel DTS de la Generalitat de Catalunya en detriment de les competències de l’AMB

Es tracta de tres sentències en recursos contenciosos administratius ordinaris; nº 270/2017, nº 271/2017 i nº 59/2016. Les diferents parts actores, que són en els dos primers recursos grups municipals (GM) i 18 persones com a actors individuals en el tercer, demanden al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) i apareixen també com a parts codemandades els respectius Ajuntaments involucrats en els respectius Plans Directors Urbanístics (PDU).

Continua la lectura de Comentari de tres Sentències de la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Manca de competència en els PDU aprovats pel DTS de la Generalitat de Catalunya en detriment de les competències de l’AMB

Publicat el Deixa un comentari

Crisi climàtica: primer litigi climàtic a l’Estat espanyol

No tot són males notícies les que estan tenint lloc aquest calamitós 2020. Aquest mes de setembre, arrancaven les editorials explicant que s’ha iniciat a Espanya, per primer cop, un litigi climàtic entorn de les emissions de gasos perjudicials que es registren en aquest país. Navegant per la premsa internacional, hom pot adonar-se que estan a l’alça els casos presentats davant la justícia relacionats amb assumptes ambientals i climàtics, el qual és una gran notícia. Aquí, al Fons de Defensa Ambiental, ja vam publicar fa uns mesos una entrada relacionada amb el “People’s Climate Case”, un litigi europeu que està a l’espera de la resolució definitiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si no l’heu llegit, i us interessa aquest tema, la seva lectura és més que recomanable.

Continua la lectura de Crisi climàtica: primer litigi climàtic a l’Estat espanyol