Publicat el Deixa un comentari

L’administració no revela quants expedients sancionadors s’han incoat contra l’electrocució d’ocells

La sol·licitud d’informació ambiental elaborada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA) i presentada per DEPANA a finals de l’any passat per conèixer quants expedients sancionadors s’han iniciat en matèria d’electrocució ocells en línies elèctriques continua sense resposta. La informació va ser remesa el desembre de l’any passat a la Direcció de Polítiques ambientals i medi natural i a la Direcció General d’Energia, qui no s’ha pronunciat al respecte.

Ara que ens trobem en època de risc elevat d’incendis, cal remarcar que la mortalitat d’aus causada per la col·lisió i/o electrocució amb línies elèctriques situades en el territori català és un problema que atempta contra la integritat del medi ambient i la conservació dels seus ecosistemes. De fet, des de la Fiscalia General de l’Estat s’ha considerat la problemàtica com un assumpte greu.

A la vista de la situació, resulta essencial incoar els corresponents expedients sancionadors davant la vulneració per part de les companyies elèctriques de la normativa administrativa en aquesta matèria. Per aquest motiu, l’FDA va elaborar un escrit per a sol·licitar el nombre d’expedients sancionadors en seu administrativa incoats en matèria de mortalitat d’aus per col·lisió i/o electrocució en línies elèctriques a companyies elèctriques, ja siguin expedients en tramitació o expedients finalitzats.

Així mateix, exigia saber el nombre d’expedients que s’han resolt amb imposició de sancions per a les companyies elèctriques, i l’import de les mateixes, i quants expedients s’han resolt sense sanció.

L’FDA recorda que les administracions públiques estan obligades a incoar procediments sancionadors per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió davant la vulneracions de les mesures per a la prevenció de l’electrocució i/o col·lisió. Aquestes mesures han de ser adoptades part de les companyes elèctriques en compliment del seu deure dirigit a reduir els riscos d’electrocució i col·lisió de l’avifauna, provocada per conductors elèctrics nus situats en les zones de protecció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *