Publicat el Deixa un comentari

Canvis i reduccions introduïts per la Unió Europea en matèria d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera

El passat 19 de juny de 2018 el diari oficial de la Unió Europea va publicar els dos nous reglaments aprovats pel Parlament europeu i el Consell, en matèria d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest Acord, que comporta la redacció de dos nous reglaments per a la protecció de l’atmosfera, s’aprovà sota l’execució dels compromisos adquirits en l’Acord de París l’any 2015 i va entrar en vigor el 9 de juliol de 2018.

El resultat són dos reglaments: el primer, de caràcter més general (Reglament 2018/842), sobre les reduccions anuals vinculants a les emissions de gasos contaminants pels Estats membres durant el període de 2021 i 2030, per tal de contribuir a la acció a favor del clima i modificar l’antic Reglament (UE) 525/2013. El segon Reglament (UE) 2018/841 és més específic ja que afegeix les emissions i absorcions de gasos d’efecte hivernacle produïts per la utilització de la terra, el seu canvi d’ús i la silvicultura, en el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins el 2030, pel qual es modifica l’antic Reglament (UE) 525/2013 i la Decisió (UE) 529/3013.

Les disposicions han estat aprovades per tal de fer efectius els compromisos i les obligacions que els Estats membres van comprometre’s a complir en l’Acord de París el passat 2015 en relació als objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle a nivell global.

De manera més concreta, el primer Reglament (UE) 2018/842 conté les normes relatives a la reducció d’emissions anuals i l’avaluació dels avanços que els Estats membres han de realitzar per complir amb les seves contribucions mínimes i arribar a reduir per a l’any 2030, amb caràcter general, les emissions un 30% per sota dels nivells del 2005 en els sectors d’energia, processos industrials i utilització de productes, agricultura i residus. Per altra banda, com ja s’ha esmentat, el segon Reglament (UE) 2018/841 estableix els compromisos pel sector de l’ús de de la terra, en el que els Estats membres hauran de garantir la modificació del seu ús durant els anys 2021 i 2025,  i col·laborar per tal que les emissions i les absorcions dels gasos d’efecte hivernacle no excedeixin entre els anys 2026 i 2030 d’acord amb l’article 2 del Reglament.

L’objectiu definitiu dels dos Reglaments interrelacionats és regular de forma clara per als Estats membres els nous nivells de reducció de gasos. L’aplicació del primer reglament afectarà a l’aplicació de l’altre, ja que el primer té en compte uns nivells determinats d’absorcions i emissions netes de les terres forestals, les desforestades i els cultius gestionats, territoris que, al mateix temps, es veuran afectats pel que disposa el segon reglament. Per aquest motiu, es preveu a l’article 7 del Reglament (UE) 2018/842 un mecanisme de flexibilitat per un ús addicional d’un màxim de 280 milions d’absorcions netes de l’ús de la terra, el seu canvi d’ús i la silvicultura.

En altres paraules, aquestes dues disposicions actualitzen els nivells permesos d’emissions de gasos contaminants i determinen quins són els compromisos de reducció d’emissions dels Estats membres, en substitució dels acordats anteriorment a través del Protocol de Kyoto, ja que la seva validesa expira aquest mateix 2020 després d’haver estat vigent durant més de 20 anys.

Reglaments:

Reglament (UE) 2018/841 del Parlament Europeu i el Consell de 30 de maig de 2018

Reglament (UE) 2018/842 del Parlament europeu i el Consell de 30 de maig de 2018

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *