Abr 14

Canvis i reduccions introduïts per la Unió Europea en matèria d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera

Tags:

El passat 19 de
juny de 2018 el diari oficial de la Unió Europea va publicar els dos nous
reglaments aprovats pel Parlament europeu i el Consell, en matèria d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle. Aquest Acord, que comporta la redacció de dos
nous reglaments per a la protecció de l’atmosfera, s’aprovà sota l’execució
dels compromisos adquirits en l’Acord de París l’any 2015 i va entrar en vigor
el 9 de juliol de 2018.

El resultat són dos
reglaments: el primer, de caràcter més general (Reglament 2018/842), sobre les
reduccions anuals vinculants a les emissions de gasos contaminants pels Estats
membres durant el període de 2021 i 2030, per tal de contribuir a la acció a
favor del clima i modificar l’antic Reglament (UE) 525/2013. El segon Reglament
(UE) 2018/841 és més específic ja que afegeix les emissions i absorcions de
gasos d’efecte hivernacle produïts per la utilització de la terra, el seu canvi
d’ús i la silvicultura, en el marc d’actuació en matèria de clima i energia
fins el 2030, pel qual es modifica l’antic Reglament (UE) 525/2013 i la Decisió
(UE) 529/3013. 

Les disposicions
han estat aprovades per tal de fer efectius els compromisos i les obligacions
que els Estats membres van comprometre’s a complir en l’Acord de París el
passat 2015 en relació als objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle a
nivell global.

De manera més
concreta, el primer Reglament (UE) 2018/842 conté les normes relatives a la
reducció d’emissions anuals i l’avaluació dels avanços que els Estats membres
han de realitzar per complir amb les seves contribucions mínimes i arribar a
reduir per a l’any 2030, amb caràcter general, les emissions un 30% per sota
dels nivells del 2005 en els sectors d’energia, processos industrials i
utilització de productes, agricultura i residus. Per altra banda, com ja s’ha
esmentat, el segon Reglament (UE) 2018/841 estableix els compromisos pel sector
de l’ús de de la terra, en el que els Estats membres hauran de garantir la
modificació del seu ús durant els anys 2021 i 2025,  i col·laborar per tal que les emissions i les
absorcions dels gasos d’efecte hivernacle no excedeixin entre els anys 2026 i
2030 d’acord amb l’article 2 del Reglament.

L’objectiu
definitiu dels dos Reglaments interrelacionats és regular de forma clara per als
Estats membres els nous nivells de reducció de gasos. L’aplicació del primer
reglament afectarà a l’aplicació de l’altre, ja que el primer té en compte uns
nivells determinats d’absorcions i emissions netes de les terres forestals, les
desforestades i els cultius gestionats, territoris que, al mateix temps, es
veuran afectats pel que disposa el segon reglament. Per aquest motiu, es preveu
a l’article 7 del Reglament (UE) 2018/842 un mecanisme de flexibilitat per un
ús addicional d’un màxim de 280 milions d’absorcions netes de l’ús de la terra,
el seu canvi d’ús i la silvicultura.

En altres paraules,
aquestes dues disposicions actualitzen els nivells permesos d’emissions de
gasos contaminants i determinen quins són els compromisos de reducció
d’emissions dels Estats membres, en substitució dels acordats anteriorment a
través del Protocol de Kyoto, ja que la seva validesa expira aquest mateix 2020
després d’haver estat vigent durant més de 20 anys.

REGLAMENTS:

  • Reglament (UE) 2018/841 del
    Parlament Europeu i el Consell de 30 de maig de 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES

  • Reglament (UE) 2018/842 del
    Parlament europeu i el Consell de 30 de maig de 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=ES

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields