Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2020

Del 2 al 23 de novembre del 2020, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La ciutadania i la protecció del dret al medi ambient en el marc constitucional i autonòmic. (Doc 3) (Doc 4)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 5)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6) (Doc 7)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 8) (Doc 9)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 10)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 11)Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *