Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2018

Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 3)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 5)
   • L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal.
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits.
   • Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc 7) (Doc 8)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 9)
   • Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 10 )

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *