Publicat el 1 comentari

Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem

El passat 9 de febrer de 2022, el Tribunal Suprem va dictar la Sentència 160/2022, en la qual confirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia núm. 269/2002, de 17 de febrer, respecte la consideració que el Parc eòlic Sasdónigas Fase I i el Parc eòlic Sasdónigas Fase II no són dos parcs independents sinó un de sol ampliat. En aquest article passem a exposar els elements més rellevants d’aquest pronunciament.

En la sentència del TSJ de Galícia es declarava la nul·litat de la resolució de la Direcció General d’Energia i Mines que feia públic l’acord del Consell de la Junta de Galícia pel qual s’aprova definitivament el projecte del parc eòlic Sasdónigas Fase II. Entre d’altres, el Tribunal va apreciar greus irregularitats en l’avaluació de l’impacte ambiental realitzat:

Continua la lectura de Comentari de la Sentència núm. 160/2022, de 9 de febrer, del Tribunal Suprem