Publicat el Deixa un comentari

El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

El passat 5 de gener del 2022 va entrar en vigor la Llei 17/2021, de 15 de desembre , que regula el nou règim jurídic dels animals per adaptar-lo a les sensibilitats socials actuals, considerant els animals com a éssers dotats de sensibilitat enfront la legislació anterior que els considerava com a “coses”, amb la condició de béns mobles. En aquest sentit, la nova legislació introdueix modificacions al Codi Civil (CC), a la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) i a la Llei Hipotecària (LH).

Continua la lectura de El nou règim jurídic dels animals amb l’entrada en vigor de la llei 17/2021, de 15 de desembre

Publicat el Deixa un comentari

Responsabilitat penal de directius d’associacions

Les associacions són persones jurídiques sense ànim de lucre. La norma bàsica és la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, en desenvolupament de l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, que afecta totes les entitats ja siguin d’àmbit estatal o autonòmic.. Continua la lectura de Responsabilitat penal de directius d’associacions