Desembre 28

Responsabilitat penal de directius d’associacions

    Les associacions són persones jurídiques sense ànim de lucre. La norma bàsica és la Llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació en desenvolupament de l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, que afecta totes les entitats ja siguin d’àmbit estatal o autonòmic. . . A Catalunya, la normativa que desplega l’anterior LO.