Publicat el Deixa un comentari

Canvis en els delictes ambientals del Codi Penal des de juliol 2015

El primer de juliol de 2015 va entrar en vigor el Codi Penal profundament revisat. En temes ambientals també ha patit una severa reforma que no és del tot dolenta, atès que en algun cas es corregeix alguna mancança de la versió anterior. Nogensmenys, s’abaixen les penes als delictes més clàssics: el “delicte ecològic” de l’art. 325 té menys pena, així com el de flora (332) y fauna protegida (334). Ja no són delictes de fauna o flora “amenaçada”, sinó “protegida”, cosa que amplia l’espectre de possibles conductes punibles, i justificaria la dulcificació de les penes.

Per contra queda impune fer malbé les plantes protegides (332) si es desgavella “una quantitat insignificant d’exemplars i no té conseqüències rellevants per a l’espècie”. En tots aquests casos es busca que als processats (sempre que no tinguin agreujants) només els pugui caure una pena màxima de 2 anys, per no ingressar en presó. No sigui que vagi a la trena algú per matar quatre bitxos o per embrutar un riu!

També empitjora l’obligació d’enderroc de les edificacions que consumin els delictes urbanístics (319.3). A banda d’haver de ser “motivat” pel jutge, cal que compti amb el vist-i-plau de l’administració. Abans era una conseqüència automàtica de la sentència condemnatòria. De facto, costarà molt enderrocar edificacions delictives…

Han suprimit l’art. 328, que contenia un delicte estrambòtic d’abocadors de residus i en lloc seu han afegit un d’igualment rar en matèria de tràfic i manipulació de residus sense permís (326 i 326 bis). L’art. 328 parla ara només de la responsabilitat de les persones jurídiques.
Com que en el moment de l’aprovació de la reforma teníem un president de govern (espanyol) gallec, ara és delictiu marisquejar sense permís (art. 335.2)…

En els incendis forestals sí que han incrementat una mica la pena (353) quan aquests siguin especialment greus: de 3 a 6 anys de presó.

Els articles reformats són els 319.3, 323, 325, 326, 326 bis, 327, 328, 332, 334, 335, 337, 345, 346.1.2, 353 i s’afegeix un 337 bis i un 358 bis.

A continuació hem elaborat una matriu- resum en pdf amb tots els supòsits penals ambientals que es contenen e aquesta Codi Penal revisat. És un esquema de 11 pàgines que serveix per entendre i estudiar el tema de Dret penal ambiental, però en cap cas s’ha de fer servir com a guia per preparar una causa penal. Sempre cal beure en les fonts originals de la llei. Aquests documents de síntesi poden perdre algun matís o ser inexactes amb el tipus penal original:

PDF Delictes ambientals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *